Trzeba nam wierzyć

1. Musimy modlić się z wytrwałością,
bez wahań w sercu swym i z pewnością,
że będzie nam dane, o co prosimy.
Oto wiara! Oto wiara!

Ref.: Trzeba nam wierzyć i bądźmy spokojni.
Pan zawsze nas słucha,
wszystko nam da, o co Go prosimy,
albo inne łaski pożyteczne dla nas.

2. Modlitwa ma nieskończoną wartość.
Bóg się nie oprze twym szczerym modłom.
Błędem jest wierzyć, że On nie wysłucha
naszych modlitw, próśb i błagań.

3. Musimy mieć zaufanie w dobroć Twą,
wielki Boże i Stwórco świata,
który nie patrzysz na to, kim jesteśmy,
ale zawsze wysłuchujesz.

słowa: z pism M. Tekli Merlo
muzyka: Emef