W Twoich rękach, Maryjo

1. Jestem Twoja, o Matko moja,
nie chcę należeć już do siebie,
bo bez Ciebie jestem nikim.
W Twoich rękach, o Matko Boża,
moje zbawienie, rozwój mój i me zasługi.

Ref. Wszystko składam w ręce Twe,
Ty mnie weź w ramiona swe,
ja mam całą ufność w Tobie, o Maryjo.

2. Ma nadziejo, moja pomocy,
o, dobra Matko moja, Tyś litością,
miłosierdziem samym.
Tyś dobrocią oraz wszechmocą,
oderwij mnie od siebie; wszystko Ci oddaję.

3. Myśmy Twoje, o Matko nasza,
Twoim jest również zgromadzenie,
Tyś Mistrzynią Pierwszą naszą.
Ucz nas kochać, podtrzymuj i broń,
a po ziemskim wygnaniu ukaż nam Jezusa.

słowa: z pism s. Tekli Merlo
muzyka: Emef