Zaufaj Bogu

1. Trzeba wierzyć, że wszystko dane jest
przez Dobrego Ojca Niebieskiego.
Czy podoba nam się coś, czy nie,
Bóg uzyska z tego coś dobrego.
Boże Ojcze, zmiłuj się za nami!

2. Trzeba badać swoje serce czy
jest spokojne i spoczywa w Bogu,
który co dzień myśli o nas, więc
niepotrzebna jest dziś wszelka trwoga.
Synu Boży, zmiłuj się za nami!

3. Nasza choć słaba wiara rośnie też,
kiedy przeżywamy różne biedy,
bo Bóg karmi hojnie dzieci swe,
zaspokaja wszelkie ich potrzeby.
Duchu Święty, zmiłuj się za nami!

4. Opatrzności Boża prowadź nas,
nakarm dusze nasze oraz ciała.
Ty kryzysu nie znasz, i jak my
nie poddajesz się kaprysom, zmianom.
Święta Trójco, zmiłuj się za nami!


słowa: parafraza z pism M. Tekli Merlo
muzyka: Emef