01. Wprowadzenie

Pragnąc szerzyć wiedzę o niektórych, najbardziej reprezentatywnych dla myśli chrześcijańskiej XX w. postaciach, postanowiliśmy wyjść z inicjatywą nowej serii wydawniczej, adresowanej przede wszystkim do czytelników młodych.

Ukazujące się w ramach tej serii małe, zręczne tomiki nie pretendują do tego, by stanowić wyczerpujące opracowania monograficzne. Mają być raczej praktycznym kompendium wiedzy o danej postaci, zdolnym rozbudzić ciekawość i zachęcić do dalszego, głębszego poznania.

Poszczególne tomy należące do serii zachowują stałą strukturę, wzbogacaną za każdym razem o nowe formy, w zależności od profilu duchowego prezentowanej postaci, której najważniejsze myśli przedstawiamy w formie syntetycznej notatki, wychodząc od kilku zasadniczych faktów biograficznych. 
Giuseppe Lazzati jest przykładem postaci wiernego świeckiego, o którym pamięta każdy, kto tylko miał okazję się z nim zetknąć. Nieuchronny upływ czasu sprawia jednak, że może się zdarzyć, iż nawet w pamięci najbardziej zaangażowanych w życie Kościoła zacznie powoli blednąć jego wielkie dziedzictwo, jako człowieka i jako chrześcijanina. Celem tej książki jest więc zachęcić do głębszego poznania postaci Giuseppe Lazzatiego, którego świadectwo życia bardzo wiele ma nam i dziś jeszcze do powiedzenia.