12 lutego - Ścieżka światła

Pan sam będzie szedł przed wami i Bóg Izraela za wami jako wasza osłona. - Księga Izajasza 52,12 (BW-P) 

Przeczytaj: Księga Izajasza 58,8-9

 Bóg, nasz Pan, mówi, że będzie szedł przed nami, a zarazem za nami. Będzie naszą podwójną ochroną. Podejrzewam, że Bóg chce prowadzić niektórych z nas w całkiem innym kierunku, a na taką myśl w twoim sercu może pojawić się panika. Być może Bóg pragnie, żebyś podjął się chrześcijańskiej służby w pełnym wymiarze albo powołuje cię na misje gdzieś daleko za morzem, albo też prosi, żebyś jeszcze jakoś inaczej zmienił swoje życie. Jeśli sposób, w jaki mówi do ciebie na temat przyszłości, budzi twój lęk, pamiętaj, że On pójdzie przed tobą. Nigdy nigdzie cię nie wyśle, nie towarzysząc ci. Nigdy nie idziemy dla Niego, ot, tak sobie; zawsze podążamy za Nim. Skoro wieczny Chrystus maszeruje przed nami, czego mamy się lękać?

 Bóg nie tylko nas prowadzi, ale też ochrania nasze tyły. Jeśli człowieka nie otacza Boża obecność, to podąża on za jakimś złudzeniem. Możesz spędzić trzydzieści lat, żyjąc taką iluzją, ale w końcu przyniesie to tylko jałowość, pustkę i bankructwo. Tylko ktoś, kto złożył swoją dłoń w dłoni Chrystusa, mówiąc: „Pójdę za Tobą, gdzie zechcesz i zrobię, co zechcesz”, ma przed sobą dobrą i wieczną przyszłość.

 Czy zdecydowanie włożyłeś swoją rękę w dłonie Jezusa, bez uczucia niechęci czy wahania, aby iść dokądkolwiek będzie cię prowadził? Jeśli postanowisz wędrować bez Jego ochrony, twoje jutro będzie mrokiem i porażką, ale jeśli pozwolisz Mu otoczyć cię całkowicie, twoje jutro będzie ścieżką światła, prawdy i nadziei.

za: Każdy dzień