27 lutego - Grzech pierworodny: konsekwencje

„Grzech jednak, pobudzony przez przykazanie, wywołał we mnie wszelkiego rodzaju pożądliwość. Bez Prawa grzech jest martwy" (Rz 7,8).

1. Potomkowie Adama oprócz utraty łaski oraz darów preternaturalnych, z winy ojca stracili jeszcze wiele innych rzeczy. Rodzaj ludzki został poddany Szatanowi, któremu uległ Adam; stał się przedmiotem chorób, cierpienia, trudu pracy i śmierci; do tego dochodzi wiele upadków indywidualnych i społecznych, materialnych oraz moralnych.

Błędy. Ludzki umysł nabrał niebywałej skłonności do błędów i różnej ciekawości; a prawda stała się dla niego czymś bardzo trudnym do odkrycia. Umysł skłonił się do ignorancji, braku refleksyjnego myślenia, niepamięci, trudności w rozumieniu, błądzenia, przesądów, perwersji i fałszywych systemów. W ten sposób rodzaj ludzki przed przyjściem Jezusa Chrystusa wpadł w pułapkę niewiarygodnych błędów odnoszących się do rozumienia Boga. kultu, duszy ludzkiej, podmiotu prawdziwego szczęścia, cnoty... Z jednej strony pojawiła się głęboka nieznajomość cnót moralnych, a z drugiej błędy filozoficzne i ludowe każdego rodzaju. Tylko naród żydowski pozostał wierny Bogu, dzięki szczególnej Opatrzności. Bóg posyłał proroków, hagiografów, znakomitych nauczycieli.

2. Złość. Naturalną skłonnością woli jest dążenie do dobra; podobnie jak staramy się o zachowanie zdrowia. Ale została ona dotknięta wieloma chorobami, dlatego pojawiła się słabość w czynieniu tego, co jest dobre, w walce ze złem, w powstrzymywaniu żądz.

Jest siedem głównych chorób woli: abulia (brak woli), brak wytrwałości, lenistwo, złość, upór, złe przyzwyczajenie. Jak wiele degeneracji, wad i deprawacji pokazuje nam historia dziejów od Adama do Objawienia! Święty Paweł, odnosząc się do pogan, mówi: „Uznając siebie za mądrych, stali się głupimi... Wydał ich Bóg nieczystym pożądliwościom ich własnych serc, tak że bezcześcili swoje ciała... na sobie samych ponieśli karę należną za zboczenie... Pełni są wszelkiej niesprawiedliwości, przewrotności, chciwości, podłości i zawiści, zbrodniczy, kłótliwi, podstępni, złośliwi, obmawiający i rzucający oszczerstwa, nienawidzący Boga, pyszni, wyniośli...” (por. Rz 1, 22-30).

3. Pożądliwość. Serce zostało zdominowane przez: obojętność na dobro; nieufność wobec prawej drogi; złe skłonności i tendencje do szukania zła; żądze sprzeciwiające się rozumowi; nieuporządkowane uczucia.

Zapominając o prawdziwym Bogu, oddawano cześć stworzeniom. Dlatego powstał kult zwierząt, kamieni, roślin, gwiazd i ludzi. „Prawdę Bożą zamienili na kłamstwo, wielbili i oddawali cześć stworzeniu zamiast Stwórcy...” (Rz 1, 25). Co więcej, jeszcze wcześniej, jak zauważa św. Paweł, poganie „Odrzucili majestat nieśmiertelnego Boga, przyjmując to, co jest podobizną śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonogów i płazów” (Rz 1, 23).

Rachunek sumienia. - Taka jest sytuacja ponad połowy ludzkości, do której nie dotarło jeszcze odkupienie. Czy jestem wdzięczny Bogu za to, że urodziłem się na łonie Kościoła katolickiego? Modlę się za niewierzących? Troszczę się o dzieła misyjne?

Postanowienie. - Jezus Chrystus przyniósł ludziom zbawienie: muszę uzdrowić umysł, wolę i serce z wielu chorób. Będę pokładał ufność w moim Zbawicielu.

Modlitwa. - Boże, uzdrów mój umysł, uzdrów moją wolę, uzdrów moje serce. Ty jesteś lekarzem, ja cierpię na wiele chorób. Zmiłuj się nade mną. Jezu, uzdrów moją duszę, ponieważ zgrzeszyłem; potrzebuję lekarza, a Ty uzdrawiałeś przecież tak wiele chorób cielesnych i duchowych. Ufam Tobie.

za: J. Alberione, Krótkie medytacje na każdy dzień roku, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.