Chrześcijańska przygoda (1)

ANGELO MONTONATI - PRZYGODA CHRZEŚCIJAŃSKA GIUSEPPE LAZZATIEGO

Jestem jednym z tych, którym dane było poznać Giuseppe Lazzatiego i cieszyć się jego przyjaźnią. Z chęcią więc dołączę kilka stów wprowadzających do książki napisanej przez Angela Montonatiego.


Jest ona szkicem biograficznym, który ma na celu przedstawienie szerokiej publiczności charakterystycznych rysów postaci, która nie przestaję interesować i pobudzać do myślenia. Jest zasługą autora, że pozostawił dużo miejsca słowom samego Lazzatiego, zbierając je z różnych jego pism i świadectw. Dzięki temu stopniowo wyłania się jego bogata osobowość, z nawału zdarzeń życia wypełnionego obowiązkami i odpowiedzialnością. Życie to, nazwane „przygodą chrześcijańską", zbiegło się z ważniejszymi momentami najnowszej historii Włoch.

Autor zbliżył się do tej postaci wielkiego chrześcijanina umiejętnie, z taktem, z sympatią i pozwolił jej bezpośrednio mówić do nas. Kto znał Lazzatiego, odnajdzie go w obrazie nakreślonym przez autora i ponownie przeżyje, z prawdziwym wzruszeniem, jego obecność. Kto go nie znał, znajdzie tutaj pierwszy ślad udokumentowany i jednocześnie dyskretny, który pozwoli poddać się urokowi tej postaci oraz zachęci do głębszego i lepszego jej poznania. Oczywiście, potrzeba będzie więcej czasu, by poznać i zbadać dokładnie bogactwo osobowości i myśli Lazzatiego: przewodniczącego Stowarzyszenia Młodzieży Akcji Katolickiej, naukowca i profesora uniwersytetu, człowieka zabiegającego o poszanowanie wolności, animatora szczególnej formy życia świeckiego konsekrowanego, polityka, dziennikarza, rektora, wychowawcy i promotora kultury chrześcijańskiej. Ale dobrze się stało, że na razie otrzymaliśmy zwarty zarys biograficzny, który czyta się z ochotą i który ukazuje istotne wątki duchowych i ludzkich doświadczeń w życiu Giuseppe Lazzatiego.

Gdy rozmyślam o profesorze, do którego miałem zawsze głęboki szacunek i pełne zaufanie, wydaje mi się, że aspekty dominujące w jego postaci - to bycie człowiekiem Bożym i wychowawcą. Myślę, że trzeba to podkreślić. Istnieje bowiem ryzyko, że mówiąc o Lazzatim, skupimy się głównie na jego działalności publicznej i na jego poglądach społeczno-kulturalnych, tak charakterystycznych dla jego ostatnich inicjatyw. Jednakże fascynująca tajemnica osoby Lazzatiego zakorzeniona jest mocno w jego religijności i powołaniu pedagogicznym, co autor doskonale uwypuklił. Jeśli szukalibyśmy na kartach Nowego Testamentu jakiejś definicji wiernego świeckiego, to myślę, że spośród bardziej sugestywnych fragmentów moglibyśmy wybrać ten z Drugiego Listu do Tymoteusza 3,17: „człowiek Boży (...) doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu". Taki właśnie był Lazzati: człowiek Boży, obdarzony przede wszystkim religijnością tak głęboką i żywą, jak szlachetną i nie rzucającą się w oczy, skupioną na obcowaniu z Bogiem, aż do całkowitego oddania się Jemu. Człowiek Boży, który żyjąc w autentycznej dyscyplinie duchowej, kształtuje swoje człowieczeństwo w sposób harmonijny i pełny. Dlatego gotowy jest do poświęcenia swojej osoby w służbie wartościom ludzkim i do budowania według woli Bożej i z tworzywa historycznego - więzi między ludźmi oraz wypełniania swoich świeckich obowiązków. Jasność i moc, z którą Lazzati, wtedy gdy był z nami, przeżywał swoje powołanie - uczyniła go naturalnym przywódcą, bezdyskusyjnym przewodnikiem i niepodważalnym autorytetem. Biografia, którą udało się autorowi napisać z dużym talentem narracyjnym i zaangażowaniem osobistym, posłuży wielu - przede wszystkim młodym - do odkrycia wartości tego wyjątkowego świadectwa i do ponownego zaan¬gażowania się w „przygodę chrześcijańską".

Attilio Nicora, biskup Werony

Tłumaczyła Barbara Piotrowska
Wydawnictwo WAM • Księża Jezuici Kraków 1993

Tytuł oryginału:
II testamento del capitano.
L'avventura cristiana di Giuseppe Lazzati
© Edizioni Paoline s.r.l., 1991, Milano
Redaktor książki: RYSZARD DUDEK
Okładkę projektowała: ELŻBIETA MALARA-WIECZOREK
Na okładce jedna z ostatnich fotografii Giusppe Lazzatiego (trzeci od lewej)
ISBN 83-7097-010-9
© for the Polish Edition: Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1993