Krąg Przyjaciół Giuseppe Lazzatiego

1/ Wspólnota duchowa osób modlących się do Jezusa Chrystusa Króla o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Józefa Lazzatiego i za tych, którzy polecają się Jego wstawiennictwu.

Mottem przewodnim Przyjaciół są słowa Profesora: "Jeśli mamy wzrastać w cnotach i w gorliwości apostolskiej, jakiejż innej szkoły mamy poszukiwać, jeśli nie szkoły Krzyża?".

2/ Członkowie Kręgu zobowiązują się:
- odmawiać codziennie "Modlitwę o beatyfikację Józefa Lazzatiego",
- szerzyć apostolstwo dobrych czynów we własnym środowisku pracy i zamieszkania.

3/ Członkowie Kręgu mają prawo do udziału w dobrach duchowych Instytutu poprzez:
a/ Mszę św. odprawianą raz w miesiącu,
b/ udział w spotkaniu braterskim raz w roku,
c/ udział w święcie patronalnym Instytutu w charakterze gości.

4/ Każdego 18. dnia miesiąca członkowie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla szczególnie pamiętają w modlitwie o swoim założycielu - Józefie Lazzatim i o członkach Kręgu Przyjaciół.

Kontakt: cristore@o2.pl