Lepsza droga

1. Nie ma sensu, gdy mówimy do Boga,
że Go kochamy, mocno i prawdziwie,
skoro nie kochamy bliźnich,
których widzimy,
a przecież
winniśmy się miłować nawzajem;

2. Dobrze myśleć, mówić i pragnąć dobrze,
dobrze czynić, pomagać ile trzeba;
nie zazdrościć, nie mieć żalu,
a naszą jedność
związywać spoiwem,
Bożym darem -  miłością.

słowa: parafraza wypowiedzi s. Tekli Merlo
muzyka: Emef