Listy t. II - Wspomnienie o Papieżu Janie XXIII

Wspomnienie o Papieżu Janie XXIII

4 czerwca 1963

Najmilsi,

Z pewnością nie muszę was przekonywać, co dla nas wszystkich znaczy śmierć Jana XXIII. Stała się ona punktem kulminacyjnym jego nauczania oraz ukazała siłę, z jaką dobroć podbija serca wszystkich ludzi.
Chciałbym, abyśmy nic nie uronili z tego nauczania i wyciągnęli zeń maksymalny pożytek. Mam tu przede wszystkim na myśli: ciągłe i szczere poddanie się woli Boga, prostotę i pogodę ducha, wypełnianie obowiązków na miarę służby Bogu i braciom, miłość do Kościoła i oddanie jego świętej sprawie, czyli sprawie prawdy, miłości, wolności i pokoju.
Pontyfikat Jana XXIII wprowadził innowacje co do metod działania i pozostawił nam w spadku niedościgniony wzór postaw w pracy apostolskiej. Mam tu na myśli pełne posiadanie prawdy oraz radości i związane z tym poczucie dumy; a zarazem /a jest to trudniejsze niż się może wydawać/ dobroć względem tych, którzy myślą inaczej, poszukiwanie elementów dialogu, ale bez żadnych ustępstw, a także życzliwość wobec wszystkich.
Na łożu śmierci Papież powiedział, że rozwarte ramiona Ukrzyżowanego wydawały mu się symbolizować Kościół.
Otwarte ramiona, ale Ukrzyżowane... wraz z całym bogactwem symboliki.
Zbierzmy błogosławione nauki, które Bóg nam dał za pośrednictwem swego sługi i postarajmy się ich nie zapomnieć, wcielajmy je w życie, zwłaszcza te zawarte w dwu wielkich encyklikach społecznych.

Módlmy się w intencji jego błogosławionej duszy, choć mamy nadzieję, że jest już w objęciach Ojca. Módlmy się w intencjach pozostawionych przez Papieża: w intencji Soboru, Kościoła, pokoju na świecie.
Nie muszę dodawać, że mamy się modlić, aby Duch Święty pokierował wolną wolą tych, których czeka wybór nowego Papieża zgodny z Jego wolą i odpowiedni, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby Kościoła.
Proszę o:
1. Modlitwy za spokój duszy zmarłego Papieża, w tym 3 Msze święte i odmawianie różańca przez 3 dni;

2. Aż do wyboru nowego papieża odmawiajmy codziennie 'Veni Creator', a w dniach konklawe w tej intencji uczestniczmy we Mszy;

Oby ból tych dni mógł wydać błogosławione owoce dla nas i dla całego Kościoła. Wasz w Panu