Listy t. III - Aktualizacja tekstu konstytucji

Aktualizacja tekstu konstytucji

l kwietnia 1970

W tych dniach można już otrzymać tekst nowych Konstytucji. Dostępny format tekstu nie jest wygodny w użyciu, ale jest to ten sam format, który przedstawiliśmy Kongregacji nie czekając na druk egzemplarzy. Otrzymaliśmy od razu zgodę na jej prowizoryczne stosowanie, aż do przyszłego Kongresu, a jeśli ten najbliższy podejmie taką decyzję, to i do kolejnego Kongresu zwyczajnego. Oznacza to, że nowy tekst jest nie tylko dostępny, ale i wszedł w życie, mamy się więc do niego stosować jak do normy naszego życia.
Odpowiedzialni powinni szczegółowo zapoznać się z tekstem, gdyż będzie on punktem odniesienia w ich kontaktach z braćmi.
Do nowego tekstu Konstytucji należy też odnieść działania wspólnotowe, a takim jest Kongres. Został on powołany zgodnie z normami zapisanymi w starych Konstytucjach, a jego prace będą się odbywać według norm zapisanych w nowych Konstytucjach. Nie ma poważnych różnic, na przykład, w poprzedniej wersji Kongres odbywał się według zasad zapisanych w Konstytucji; w nowym tekście regulamin Kongresu jest przygotowywany przez Radę Generalną i Kongres ma go zatwierdzić na początku obrad. Zgodnie z nowymi zasadami powinny też odbywać się Kongresy wspólnot lokalnych.
Nowy tekst powinien nam przede wszystkim posłużyć do refleksji nad problemami Instytutu, na których ma się skoncentrować najbliższy Kongres.
Wobec tego, każdy z nas powinien, w spokoju i z uwagą, zapoznać się z tym tekstem. Mam nadzieję, że uważna lektura doprowadzi wszystkich do takich wniosków, do których doszedłem ja i inni go czytający. Wniosek ten można wyrazić w ten sposób:
„Panie, dziękujemy Ci za to, że poprzez wspólną refleksję inspirowaną i prowadzoną przez twego Ducha, pozwoliłeś nam stworzyć tekst, w którym zostało jasno i wyraziście sformułowane powołanie wpisane przez Ciebie w nasze serca. Niech Twoja łaska pozwoli nam teraz wprowadzić w życie to, co zapisaliśmy, aby to, co czytamy dało nam pociechę i zapał do pracy, a to, co uczynimy pozwalało nam wzrastać w miłości!"