Listy t. III - Nowe konstytucje

Nowe konstytucje

l maja 1970

Dzięki wejściu w życie, na okres próbny, nowych Konstytucji, przyszły Kongres będzie przebiegał według nowych reguł. Dotyczy to również Kongresów Wspólnot lokalnych. Wymaga to interpretacji ze strony organu prawomocnego, jakim jest Rada Generalna, i właśnie o tym chcę poinformować za pośrednictwem „Comunicare".
Na posiedzeniu 12 kwietnia, Rada uchwaliła powołanie dwu Wspólnot, które odpowiadają normom zapisanym w Konstytucjach: Wspólnota Regionalna — Veneto i Wspólnota Środkowej i Południowej Italii. W ramach tej drugiej znajdzie się też Sycylia, która funkcjonuje jako obszar, ale na potrzeby Kongresu wejdzie w skład Wspólnoty Regionalnej. Delegat ma bowiem uprawnienia Przewodniczącego Wspólnoty lokalnej.
Decyzją podjętą przez Radę, liczba delegatów na Kongres będzie taka sama jak poprzednio /potrójna liczba członków stałych/. Liczba uczestników Kongresu wynosi 48 rozdzielonych w następujący sposób: 12 członków stałych /Przewodniczący generalny, 8 radnych, 3 Przewodniczących Wspólnot lokalnych/ i 36 delegatów: Wspólnota diecezji mediolańskiej — 26; Wspólnota Veneto — 5; Wspólnota środkowo-południowa — 5, w tym jeden delegat z Sycylii.
Artykuł 102 reguluje przebieg Kongresu Wspólnoty lokalnej.
Zbiera się on w celu wyboru delegatów na Kongres Generalny. Niektórzy utrzymywali, że przy tej okazji Kongres Wspólnoty lokalnej oprócz wyboru delegatów na Kongres Generalny, powinien dokonać wyboru własnych radnych oraz podjąć dyskusję nad sprawozdaniem odchodzącego Przewodniczącego.
Kongres Generalny jasno określił, że najpierw należy dokonać wyboru odpowiedzialnych na szczeblu centralnym, a następnie Kongres Generalny ma określić główne kierunki rozwoju Instytutu. I dopiero w tym momencie Wspólnoty lokalne będą mogły odnowić własne władze i opracować zadania na przyszłość.
A zatem, kongresy wspólnot lokalnych odbędą się w najbliższych tygodniach i dokonają wyboru delegatów na Kongres Generalny, a następnie sformułują zagadnienia, nad którymi ma pracować Kongres Generalny. Tak opracowane problemy zostaną powierzone delegatom, a ci mają je przedstawić na Kongresie. Wiem, że nie jest to łatwe zadanie, jestem jednak przekonany, że wcześniej uproszona łaska uczyni ten trud owocnym.