Listy t. IV - Na zbliżający się Kongres Instytutu

Na zbliżający się Kongres Instytutu

24 lutego 1976

Najmilsi,

Kongres Instytutu przewidziany jest na koniec czerwca, a konkretnie ma się odbyć w dniach między 26 a 29 czerwca, w celu rewizji tekstu Konstytucji /zgodnie z ustaleniami z roku 1970, tzw. zatwierdzenia ad experimentum/ oraz wyboru władz: Przewodniczącego i Rady. Nie trzeba wielu słów, aby uświadomić sobie wagę tego przyszłego wydarzenia. Powinno ono zajmować nasze myśli i serca, bo przecież kochamy nasze powołanie, a poznaliśmy je i przeżywamy w Instytucie, który pomaga nam lepiej i głębiej je rozumieć. Kongres poprzedzony będzie przez Kongresy wspólnot lokalnych, które umożliwią właściwą refleksję, staną się miejscem wyrażenia opinii i pragnień oraz wyborów delegatów na Kongres. Nasze przygotowania powinny, przede wszystkim, uwzględnić modlitwę, abyśmy przy podejmowaniu decyzji, pod kierunkiem Ducha Świętego, brali pod uwagę jedynie dobro Instytutu. Dotyczy to, wydaje się, koniecznych poprawek, zarówno profilu ideowego oraz strukturalnego Instytutu, jak i wyboru osób, które przyjmą na siebie odpowiedzialność za kierowanie Instytutem w kolejnych latach. Listem tym powiadamiam o terminie Kongresu oraz przesyłam tekst propozycji rewizji Konstytucji. Wzywam także wszystkich do refleksji na ten temat i do modlitwy w intencji Kongresu.