Litania do Sł. Bożego Józefa Lazzatiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Matko Boża Królowo Świata, módl się za nami,
Święty Józefie,

Czcigodny Sługo Boży Józefie Lazzati, 
- swoim życiem ukazujący Boga jako Ojca wszystkich ludzi, przyczyń się za nami!
- gorąco miłujący Matkę Najświętszą,
- wierny synu bł. kard. Ildefonsa Schustera,
- poświęcony Chrystusowi Królowi,
- z radością kontemplujący tajemnice różańca,
- mężu ewangelicznych błogosławieństw,
- bez reszty oddany Bogu czystym sercem,
- naśladujący Chrystusa w ubóstwie i pokorze,
- gorliwy aspirancie i wychowanku Ojca Gemellego,
- wiernie zachowujący konstytucje i regulaminy Instytutu,
- wychowawco licznych pokoleń młodzieży,
- sumiennie spełniający obowiązki wykładowcy i rektora Uniwersytetu w Mediolanie,
- bezwzględnie zwalczający swoje wady,
- wzorze dla współbraci w Instytucie,
- całym sercem oddany hierarchii kościelnej,
- więźniu obozów jenieckich,
- chętnie spieszący z pomocą uwięzionym,
- z pogodnym obliczem zgadzający się z wolą Bożą,
- zawsze zachowujący wielki spokój i zrównoważenie,
- pocieszający chorych, smutnych i załamanych,
- cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia i choroby,
- szczerze przebaczający wrogom,
- apostole powołań do służby Bożej w świecie,
- orędowniku u Jezusa i Maryi.

Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Ojcze, który za sprawą Ducha Świętego powołałeś Sługę Bożego Józefa Lazzatiego do strzeżenia i doprowadzenia do pełni, w rozumnej wierze i w miłości, konsekracji chrzcielnej w radykalnym naśladowaniu Jezusa Chrystusa Króla, spraw, aby jego zaangażowanie w działalność apostolską, w pracę wychowawczą i w obszarze kultury, ukazało wiernym świeckim piękno ich powołania i misji w Kościele i w świecie, i żeby dzięki uznaniu jego wyjątkowych cnót można go było wskazać jako wzór dla młodych pokoleń, którym poświęcił wiele czasu i energii, pozwól nam cieszyć się szybkim zaliczeniem go w poczet błogosławionych w niebie. Amen.

Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 15.11.2013, Nr 3778/D/2013
Ks. Bp Tadeusz Pikus, Biskup Pomocniczy Warszawski

opr. Maciej Figas