27 Września - Źródło pokoju

Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, Pan był z nim, okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. - Księga Rodzaju 39,20-21 -
Przeczytaj: Księga Wyjścia 33,12-17

 Opowieść o Józefie jest jedną z najbardziej niezwykłych historii w światowej literaturze. Sprzedany przez braci do niewoli, znalazł się całkiem sam daleko od rodzinnego domu i wszystkiego, co było mu znane. Uwodzony przez żonę swojego pana, w nagrodę za czystość znalazł się w więzieniu. Józef jest klasycznym przykładem człowieka, któremu nic się nie układa. A jednak nie uległ rozpaczy i zgorzknieniu i nie pozwolił, by brak przebaczenia przejął nad nim kontrolę. W rezultacie został wyniesiony na drugie najwyższe stanowisko na egipskim dworze, stając się również ratunkiem dla swoich braci, przez których znalazł się w niewoli.
 Jak można wyjaśnić takie życie? Pismo podaje proste wytłumaczenie. Mówi, że Pan był z nim (Księga Rodzaju 39,2.3.21.23). Z biblijnej perspektywy wydaje się to zupełnie wystarczającym tłumaczeniem tego niezwykłego życia. Boża obecność sprawia, że wszelkie nieszczęścia i wszelka niesprawiedliwość stają się znośne. W gruncie rzeczy to wyjaśnienie otwarcie a zarazem dyskretnie odnosi się do życia wszystkich biblijnych bohaterów wiary.
 Z jakimi nieszczęściami czy trudnościami obecnie się zmagasz? Obecność Jezusa może przynieść wolność w samym środku zniewolenia, radość pośród smutku oraz pokój w samym sercu burzy.

za: Każdy dzień