28 Września - Moje święto

Bądź mężny, cały ludu kraju! – mówi Pan. – Do dzieła, bo ja jestem z wami! – mówi Pan Zastępów.(…) Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił - Księga Aggeusza 2,4,19 (BW)
Przeczytaj: Księga Aggeusza 1,1 - 2, 23

 Aggeusz był prorokiem, którego Bóg posłał do ludu Izraela niedługo po ich powrocie z niewoli babilońskiej. Jego imię było dla Izraelitów symbolem nadziei, ponieważ mówiło o świętach (hag to po hebrajsku święto), stanowiących sedno kultu obowiązującego za czasów Starego Testamentu. Trzy razy w roku Izraelici musieli przybyć do Świątyni w Jerozolimie, by oddać tam cześć Jahwe. Po zburzeniu Świątyni, podczas długich lat wygnania, było to niemożliwe. A więc Izraelici opłakiwali tę sytuację, marząc jednocześnie o dniu, w którym powrócą do Jerozolimy i będą się modlić tak jak za dawnych lat. Teraz oto wrócili do miasta, ale nie odbudowali Świątyni. Bardziej zależało im na własnych domach niż na domu Boga.
 Imię autora księgi jest zgodne z jej przesłaniem: obydwa mówią o nadziei. Żebyśmy byli w stanie zrozumieć, jak czuli się Izraelici, spróbujmy sobie wyobrazić następującą rzecz: to tak jakby Kościół Chrystusowy został na dwa pokolenia pozbawiony przywileju obchodzenia Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek, a potem Bóg, by nas zachęcić, posłałby kaznodzieję o imieniu Gwiazdka Wielkanoc Pięćdziesiątnica. Bóg wołał do Izraela, że jeśli tylko zwrócą się do Niego i przedłożą Go nad własne pragnienia, On przywróci im ich Świątynię i zabrane im święta, a nawet pośle im „Pragnienie Narodów” – Tego, który będzie samym Bogiem żyjącym pośród nich i Jego błogosławieństwem. Czyż to nie wspaniałe, że Bóg nigdy z nas nie rezygnuje?
 Możesz znajdować się w punkcie, w którym bardzo potrzebujesz nadziei i zachęty. Niech więc to dziwne imię Aggeusza będzie dziś dla ciebie słowem nadziei. Bóg może przywrócić nam to wszystko, co utraciliśmy przez naszą samowolę i głupotę. On nie ma zamiaru nas porzucać. Bóg chce, żeby wszystko, co w naszej relacji z Nim w przeszłości było dobre, teraz stało się obietnicą lepszych rzeczy w przyszłości. Musimy ufać i być posłuszni. Jego wola dla nas zawsze oznacza dobro!

za: Każdy dzień