29 Września - Bóg o mnie pamięta

Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz?  - Psalm 8,5 

Przeczytaj: Psalm 8

 Zwrot pamiętać o kimś ma w Biblii głębokie znaczenie. Po raz pierwszy pojawia się w 8 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy czytamy, że Bóg pamiętał o Noem i jego rodzinie i wysłał wiatr, który osuszył ziemię dla ich wygody i bezpieczeństwa. Kolejne miejsce w Biblii również znajduje się w Księdze Rodzaju w 9,15-16. Tutaj Bóg rozciąga na niebie tęczę, obiecując, że będzie pamiętać o ludzkości i wszystkich stworzeniach i już nigdy nie pozwoli, by woda zniszczyła życie na ziemi. Trzeci raz ten zwrot pojawia się w Księdze Rodzaju 19,29. Bóg, przygotowując się do zniszczenia Sodomy i Gomory, pamięta o Abrahamie i ratuje jego bratanka Lota i jego rodzinę. Bóg pamięta także o Racheli (Księga Rodzaju 30,22) i Annie (1 Ksiega Samuela 1,19) w ich bezpłodności i daje im potomstwo. Ten zwrot zawsze pojawia się w Starym Testamencie w kontekście łaski i nadziei.
 Boży umysł i serce pełne jest myśli o poszczególnych ludziach. Nawet pomimo naszej marności, On pragnie dotrzeć do nas ze swoją łaskawością i odkupiającą łaską. Pamiętał o bezpieczeństwie Noego, o wszelkim żywym stworzeniu na ziemi, o rodzinie Abrahama oraz o stęsknionych sercach Racheli i Anny. Biblia udowadnia, że będzie też pamiętał o każdym z nas w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziemy. Bóg nigdy nie osądza człowieka, nie okazawszy mu wpierw troski i miłości, nie oferując mu wpierw szansy na pogodzenie i uwolnienie. Niech będzie to jak balsam niosący dziś twojej duszy radość i pociechę: Bóg o tobie pamięta.

za: Każdy dzień