Nowe seminarium duchowne w Łodzi

W dniu dzisiejszym arcybiskup Grzegorz Ryś podpisał dekret powołujący nowe seminarium duchowne w Łodzi - Międzynarodowe Diecezjalne Seminarium Misyjne dla nowej Ewangelizacji Redemptoris Mater.

Od 1 października 6 seminarzystów rozpocznie formację do kapłaństwa: trzech Polaków, dwóch Włochów i jeden Hiszpan. Seminarzyści i przyszli kapłani będą bezpośrednio podlegać metropolicie łódzkiemu i będą kapłanami archidiecezji łódzkiej. Po ukończeniu seminarium będą pracować w archidiecezji łódzkiej przez 5 lat, a później będą wysyłani na misje. Seminarium będzie się znajdowało na ul. Bandurskiego 55.

„Dzięki temu seminarium diecezja zyskuje nowych kapłanów, a także zyskuje ważny wymiar misyjny. Kościół jest z natury misyjny i ta misyjność w konkrecie potrzebna jest każdemu Kościołowi. Seminarium Redemptoris Mater z natury swojej uświadamia nam, że Kościół ma także potrzeby ogromne poza naszymi diecezjami i naszym obowiązkiem jest także kształcić, przygotowywać księży, którzy tym potrzebom będą mogli wyjść naprzeciw” - mówił portalowi archidiecezji łódzkiej abp Grzegorz Ryś.

Seminarium Redemptoris Mater w Łodzi to druga w Polsce taka placówka kształcąca przyszłych kapłanów. Pierwsza powołana została 30 lat temu w Warszawie.

Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej / Łódź

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 21 września 2019
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski