Watykan ustanowił zarząd komisaryczny dla wspólnoty „Heroldów Ewangelii”

Watykan ustanowił zarząd komisaryczny dla wywodzącego się z Brazylii ruchu „Heroldów Ewangelii”. Według informacji biura prasowego Stolicy Apostolskiej, papież Franciszek powierzył tę funkcję byłemu arcybiskupowi Aparecidy, kard. Raymundo Damasceno Assis. Decyzję podjęto po dwuletniej kontroli ruchu założonego w 2001 roku.

Powodem rozpoczętej w czerwcu 2017 roku wizytacji były m.in. niedociągnięcia w sposobie kierowania, w werbowaniu oraz kształceniu nowych członków oraz nieprawidłowości finansowe. Kontrolę przeprowadziła watykańska Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego we współpracy z Dykasterią ds. Świeckich, Rodziny i Życia i Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Jak podkreślono w Watykanie, decyzja Stolicy Apostolskiej o wizytacji wspólnoty "nie jest karą, lecz stanowi pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw". 

Istniejący od 2001 roku „Heroldowie Ewangelii” (Arautos do Evangelho) są stowarzyszeniem na prawach papieskich. Jego członkowie – jak mówi statut - żyją w celibacie we wspólnotach męskich i żeńskich i poświęcają się nowej ewangelizacji, a więc głoszeniu orędzia chrześcijańskiego przede wszystkim w środowisku świeckich. Z okazji świąt noszą brązowo-białe habity z czerwono-białą lilią w kształcie krzyża na piersi, nawiązującą do średniowiecznych rycerzy.  

W 2001 roku, decyzją papieża Jana Pawła II, to stowarzyszenie duchownych i świeckich zostało uznane przez Kościół jako pierwszy ruch duchowy w trzecim tysiącleciu. Dwa powstałe z niego towarzystwa życia apostolskiego otrzymały papieskie uznanie w 2009 roku za pontyfikatu Benedykta XVI.     

Założycielem „Heroldów” jest 80-letni ksiądz brazylijski João Scognamiglio Clá Dias. Wcześniej przez długi czas działał on w tradycjonalistycznym katolickim stowarzyszeniu TFP (tradycja, rodzina, własność prywatna). Na początku czerwca 2017, na krótko przed rozpoczęciem watykańskiej wizytacji, zrezygnował z funkcji przełożonego generalnego. 

Z pierwszej wspólnoty wyłoniły się w 2009 roku dwie gałęzie: towarzystwo klerykalnego  życia apostolskiego „Virgo Flos Carmeli” oraz towarzystwo żeńskiego życia apostolskiego  „Regina Virginium”. W komisarycznym kierownictwie obu tych gałęzi obok kard. Assisa są biskup pomocniczy stołecznej diecezji Brasilia, Jose Aparecido Goncalves de Almeida oraz brazylijska przełożona generalna zakonu Marian Ambrosioe.

„Heroldzi Ewangelii” informują na swojej stronie internetowej, że stowarzyszenie jest obecne w 78 krajach świata i skupia przede wszystkim ludzi młodych. Wprawdzie jego członkowie nie składają ślubów, ale starają się praktykować trzy ewangeliczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

ts (KAI) / Watykan

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 30 września 2019
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski