840 lat fundacji cysterskiego opactwa w Wąchocku

Cystersi z Wąchocka świętują 840. rocznicę fundacji Opactwa. Z tej racji 5 października odbędzie się sympozjum naukowe z udziałem naukowców z Wrocławia, Poznania, Kielc, Krakowa i Warszawy.
Sympozjum odbędzie się pod hasłem: "Duchowe i materialne dziedzictwo Cystersów w Wąchocku w 840. rocznicę fundacji Opactwa". O godzinie 9.00 celebrowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika. O 10.00 nastąpi otwarcie spotkania przez opata z Wąchocka o. Eugeniusza Augustyna.
W pierwszym panelu wystąpi prof. Ewa Łużyniecka z Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem "Opactwo wąchockie w średniowieczu na tle europejskiej architektury romańskiej"; prof. Kazimierz Wyrwa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ("Życie wewnętrzne cystersów w XVII wieku według przepisów zakonnych"); Paweł Kołodziejski z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i prof. Jerzy Piwek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ("Gospodarstwo rolne cystersów wąchockich przed kasatą").
W drugiej części wystąpią: dr Krystyna Samsonowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego - "Szkoła cysterska i jej tradycje. Odbudowa klasztoru w XIX wieku"; Agnieszka Samsonowska z Uniwersytetu Warszawskiego - "Tradycje cysterskie w Wąchocku po kasacie opactwa"; Teresa Świercz z Zarządu Szlaku Cysterskiego - "Szlak Cysterski w Polsce i Europie" oraz Wioletta Sobieraj - "Muzeum im. Księdza Walentego Ślusarczyka w Wąchocku".
Początki klasztoru cystersów sięgają 1179 r. W Wąchocku zachowało się bardzo wiele elementów dawnego klasztoru – w skrzydle wschodnim armarium (skarbiec, gdzie przechowywano m.in. księgozbiór), kapitularz, fraternia (sala wspólnej pracy), a na piętrze dormitorium, w skrzydle refektarz z bogatą kamieniarką romańską. W XV w. kościół przebudowano w stylu gotyckim. W następnym stuleciu dobudowano pałac opacki.
Cystersi w Wąchocku rozpoczęli również starania o to, by kościół pod wezwaniem św. Floriana i Wniebowzięcia NMP został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Obiekt sakralny jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Cały zespół zabytkowy znajduje się na prestiżowej liście zabytków "Pomnik Historii". rm / Wąchock Katolicka Agencja Informacyjna ISSN 1426-1413; Data wydania: 1 października 2019
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski