Bp Nitkiewicz: mamy troszczyć się o świętość nas kapłanów

Mamy troszczyć się o świętość nas kapłanów – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz do blisko 300 księży podczas diecezjalnego dnia modlitw o uświęcenie kapłanów, który miał miejsce 9 listopada w Sandomierzu.

We Mszy św. sprawowanej w bazylice katedralnej pod przewodnictwem bp Krzysztofa Nitkiewicza uczestniczyli: biskup senior Edward Frankowski, ojciec dr Krzysztof Dyrek SJ, kapłani oraz alumni seminarium.

Ordynariusz na początku Eucharystii wskazywał, że pełniąc posługę uświęcania Ludu Bożego, należy troszczyć się jednocześnie o własną, kapłańską świętość. - Pomimo grzechów, które popełniamy, Bóg dokonuje przez nasze mizerne posługiwanie niezwykłych rzeczy. Już tylko to powinno poruszyć mocno sumieniem – mówił biskup. 

- Kościół wzrasta nie dzięki naszym pomysłom, wykonanym pracom duszpasterskim i materialnym, ale właśnie przez naszą świętość. Dlatego módlmy się o świętość dla nas samych i dla wszystkich współbraci w kapłaństwie. Niech jej pragnienie będzie stale żywe, pomagając w pełniejszym zjednoczeniu z Chrystusem – podkreślał bp Nitkiewicz.   

– Mówiąc o świętości kapłańskiej musimy powracać do źródeł. Powołanie Chrystusowe jest wielki darem, ale i wielką odpowiedzialnością. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy, że ci, których Jezus powołał poszli za Nim i z Nim byli. Podobnie i w naszym życiu kapłańskim, od tego jak blisko jesteśmy Chrystusa, zależy jakimi jesteśmy kapłanami i jak posługujemy. Mamy uczyć się jak być Chrystusowi właśnie w Jego bliskości. Nie możemy stać się kapłanami na wzór Jezusa, jeśli nie mamy z Nim ścisłych relacji – podkreślał w homilii o. Krzysztof Dyrek SJ. 

Ks. prał. Stanisław Bar, diecezjalny ojciec duchowny, poinformował, że na wspólnej corocznej modlitwie kapłani chcą w niej powierzać siebie nawzajem, ale i prosić o modlitwę osoby świeckie, aby dobrze wypełniali swoje zadania posługi kapłańskiej i realizowali właściwie swoje powołanie.

Po Eucharystii w auli Katolickiego Domu Kultury wykład na temat kryzysów w życiu kapłana i sposobów zaradzania sytuacjom trudnym wygłosił o. Krzysztof Dyrek SJ. Na co dzień pracuje on w Domu Formacji Stałej „Manresa” w Starej Wsi, gdzie prowadzone są rekolekcje kapłańskie oraz można pogłębić swoje życie duchowe i otrzymać pomoc w wymiarze wewnętrznym i ludzkim.

- Najczęstszą przyczyną kryzysu w życiu kapłana jest osłabienie jego życia duchowego. Początkowa fascynacja posługą kapłańską, poczucie bycia potrzebnym, efektywnym często prowadzi do osłabienia modlitwy i ścisłej relacji z Chrystusem. To jest najczęstszy powód kryzysu duchowego, który może mieć różne konsekwencje – mówił jezuita. 

Duchowny zwracał uwagę na to, że potrzebne jest nieustanne powracanie do osobistego nawrócenia, pozostawania w bliskości Chrystusa i ścisłej z Nim relacji. 

- Kolejne problemy osoby powołanej mogą mieć źródło w naszych ludzkich niedojrzałościach. By je pokonać często potrzeba pomocy z zewnątrz: psychologa, wsparcia duchowego. Kolejną przyczyną kryzysu może stać się nieumiejętność przeżywania samotności i niechęć do budowania relacji we wspólnocie z innymi kapłanami – mówił kaznodzieja.

Zdaniem zakonnika, ucieczka od wspólnoty z innymi prowadzi do wewnętrznej frustracji, osłabienia własnej wartości. Jego zdaniem, odpowiedzią na ten problem jest wzajemna pomoc, troska i odpowiedzialność jednych za drugich.

apis / Sandomierz

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 9 listopada 2019
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski