Nie płacz, Ojczyzno II

Zainspirowany wierszem Zbigniewa Wiśniewskiego ("Nasz Dziennik", 2910.2019 r.) postanowiłem napisać drugą część "Nie płacz, Ojczyzno"

Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy po napadzie Hitlera, wojnie
Zamiast wolności kajdany sowieckie dostałaś

Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy cichych bohaterów AK mordowanych żegnałaś
Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy Stoczniowców krew na ulicach widziałaś

Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy księdza Jerzego Popiełuszkę
okrutnie zamordowanego widziałaś
Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy Jana Pawła II na placu św. Piotra
Twojego syna, rannego kulą widziałaś

Jak Ty, Ojczyzno, płakać musiałaś
Gdy prezydenta Lecha Kaczyńskiego
z elitą polską żegnałaś

Ale Ty, Ojczyzno, wiedz, że i z radości zapłaczesz
Bo wielu świętych światu wydałaś
I chwała Twoja zabłyśnie jak poranna zorza
od gór szczytu do morza

br. Grzegorz Zabłotny OFMConv, Gniezno