Katowice: abp Wiktor Skworc modlił się za osoby konsekrowane (opis)

Metropolita katowicki w Dzień Życia Konsekrowanego modlił się w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach za osoby konsekrowane. Tradycyjnie na Eucharystii zgromadzili się zakonnicy i zakonnice posługujące w arch. katowickiej, jak i członkowie instytutów świeckich.

W homilii metropolita katowicki porównał życie konsekrowane do pieśni Symeona. Przypomniał, że czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. - Wspomniane ofiarowanie może być uznanym wzorem waszego ofiarowania. Bo życie konsekrowane, to życie ofiarowane spotkaniu z Bogiem i człowiekiem w tajemnicy miłości, wyrażanej życiem według rad ewangelicznych - mówił abp Wiktor Skworc. 

W homilii podkreślał, że życie konsekrowane to życie posłuszne Bogu. - Swoją postawą Maryja uczy nas, że wierność Bogu oznacza wypełnianie Prawa Bożego. (...) Nie sposób nie pomyśleć w podobnych kategoriach o życiu konsekrowanym. O waszym życiu. Ideał, do którego zmierzacie to życie skromne, proste, ubogie i poddane Bogu. Wierność waszemu powołaniu w waszym wypadku to wypełnianie w codzienności zobowiązań zawartych w ewangelicznych radach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - zwracał się do konsekrowanych Pasterz Kościoła katowickiego.

Oddaliście Bogu wszystko, co w ludzkim życiu najważniejsze i najcenniejsze. Ofiarowaliście swoje życie Temu, który jest Dawcą wszystkiego. Ofiarowaliście je na dobre i na złe. W słońcu i w deszczu. W zdrowiu i w chorobie - przypominał obecnym na Eucharystii siostrom i braciom zakonnym.

Mówił też o tym, że życie konsekrowane to życie naśladujące Mistrza z Nazaretu. - Życie konsekrowane rodzi się i odradza ze spotkania z Jezusem: ubogim, czystym i posłusznym. Z jednej strony mamy do czynienia z inicjatywą miłości Boga, od której wszystko się zaczyna i do której wszystko musi powracać; z drugiej strony - tak ważna jest nasza odpowiedź - zaznaczał metropolita katowicki.  - Gdy życie świata dąży do przyjemności i zachcianek swego „ja”, to życie konsekrowane uwalnia uczucia od wszelkiego posiadania, aby w pełni kochać Boga i innych - wskazywał. 

Życie konsekrowane to życie dzielone z Jezusem i bliźnim" - przypominał abp Skworc. Konsekrowanym przypomniał, że ważne jest, "aby jak Symeon i Anna trzymać Pana „na swych rękach” (Łk 2, 28)! Być z Nim we wszystkim, co czynimy: w modlitwie, w pracy, przy stole, przy telefonie, komputerze, w szkole, z ubogimi, wszędzie". - Dać się spotkać Jezusowi, spotkać Jezusa: to jest tajemnica, dzięki której będziecie w stanie utrzymać przy życiu płomień miłości, który rozpalił wasze serca. Trwać przy Chrystusie to sposób, aby nie dać się wciągnąć w życie byle-jakie, w którym może przeważyć smog narzekania i rozczarowania - zachęcał uczestników liturgii.

W końcu "życie konsekrowane to życie naznaczone obecnością Boga" - mówił w homilii metropolita katowicki. - Bóg pragnie być obecny w każdej chwili naszej codzienności, aby już tu na ziemi otworzyć nam bramy nieba. Życie osób konsekrowanych sprawia, że słowo Boże również w XXI wieku staje się faktem, realną rzeczywistością - powiedział. 

Świątynia to centrum życia osób konsekrowanych - przypomniał konsekrowanym. Podziękował im za to, że uczą nas m. in. "wartości trwania w adoracji przed Najświętszym Sakramentem" i "wiary w realną obecność Chrystusa".

Na wspólnej Eucharystii w Święto Ofiarowania Pańskiego, tradycyjnie obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego, w katowickiej katedrze spotkali się przedstawiciele zgromadzeń i instytutów funkcjonujących na terenie archidiecezji katowickiej. Modlitwie przewodniczył abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Koncelebrował m.in. bp Adam Wodarczyk, wikariusz generalny archidiecezji. 

Obecnym na Mszy św. podziękował również o. Syrach Janicki OFM, referent ds. życia zakonnego męskiego w archidiecezji katowickiej. – Życie konsekrowane wymaga pasterskiej troski i prowadzenia, dziękujemy drodzy ojcowie za to wszystko, co do tej pory zrobiliście dla nas – zwrócił się do abp Wiktora i bp Adama.

asp / Katowice

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 2 lutego 2020
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski