Jak czytać Pismo Święte, by wychowywało


Obecność
Bóg jest zawsze obecny w procesie wychowania człowieka - nawet gdy tego nie odczuwamy. Ale jest też drugi element w tym punkcie. Jeśli chcemy być wychowywani przez słowo Boże, to koniecznie musi ono być obecne w naszym życiu. Obecne, czyli czytane, przemyślane, przemodlone.

Wiara
To warunek konieczny, aby słowo Boże wychowywało nas na "ludzi Boga". Wiara w to, że przez Pismo Święte przemawia i działa sam Bóg. Bez tej wiary Biblia będzie tylko dziełem literackim, mówiącym bardziej o przeszłości niż o moim życiu.

Autorytet i zaufanie
Wychowywanie opiera się na autorytecie i zaufaniu nauczycielowi. Inaczej będzie tresurą albo wtłoczeniem w formy zawsze za ciasne, kłujące, obce - nie moje. Trzeba uznać w wierze autorytet, mądrość i dobroć Boga. Zaufać Mu i zawierzyć jak najlepszemu pedagogowi. Dać się poprowadzić.

Wysiłek
Proces wychowania jest zawsze trudem. Kształtowanie siebie jest wysiłkiem. Jeśli słowo Boże ma nas wychowywać, to trzeba się na ten wysiłek przygotować, czasem nawet na bolesne doświadczenia, odkrycia, wnioski, które mogą zaboleć. Ale któż z nas wspomina domowe wychowanie i kształcenie w szkole jako jedną wielką zabawę?

Źródło: Ks. Piotr Bączek, Czy słowo Boże może wychowywać?, w: Niedziela nr 30/2020, s. 15-16.

Komentarze