Osiemnastka Lazzatiańska

Osiemnasty dzień każdego miesiąca roku - to dzień modlitw do Chrystusa Króla Wszechświata o rychłą beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Józefa Lazzatiego, założyciela Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla.Dziś w naszych modlitwach polecamy wszystkich naszych Dobrodziejów.

Kto chciałby wstąpić w szeregi Kręgu Przyjaciół Profesora Józefa Lazzatego, może to zrobić klikając tutaj

Komentarze