Hiszpania: duchowni stanowią zaledwie 0,2 proc. agresorów seksualnych wobec dzieci

Osoby duchowne mają zaledwie 0,2-procentowy udział wśród osób, które skrzywdziły nieletnich uczestników sondażu przeprowadzonego w Hiszpanii. Z ankiety, zrealizowanej przez Fundację ANAR, reprezentującej osoby napastowane seksualnie, wynika, że ponad połowę sprawców stanowią członkowie rodziny. Najczęściej wskazywano własnego ojca – 23,3 proc. Niższy, ale też stosunkowo wysoki, bo sięgający 5,4 proc. był – według badanych – udział wujków i ojczymów.

Wśród agresorów seksualnych wobec nieletnich najczęściej poza członkami rodziny są to bliżsi i dalsi przyjaciele. Ich odsetek w łącznej grupie winnych wyniósł w badaniu 14,4 proc.
Sondaż przeprowadziła Fundacja ANAR na grupie blisko 6,2 tys. osób, które w okresie małoletności padły w Hiszpanii ofiarami przemocy na tle seksualnym. Do zdarzeń tych miało dojść między styczniem 2008 a majem 2019 r. Fundacja wyjaśniła, że uwzględniono w niej różne formy wykorzystywania seksualnego, w tym również przestępstwa realizowane za pośrednictwem internetu, takie m.in. jak wysyłanie nieletnim zdjęć o tematyce seksualnej.
mz (kai/REL) / Madryt Katolicka Agencja Informacyjna ISSN 1426-1413; Data wydania: 31 marca 2021
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski

Komentarze